Blogger Template by Blogcrowds.


Taina icoanei vorbitoare a fiarei

În ultima vreme, un număr din ce în ce mai mare de filosofi, istorici, sociologi, politologi şi oameni politici, au ajuns la ideea că, societatea modernă intră într-un veac nou: „veacul numeric” sau „era digitală”; într-o nouă fază istorică: a „societăţii postindustriale pre care „înţelepţii veacului acestuia” în nebunia lor, o numesc „societate postcreştină”.
Astăzi este foarte la modă să vorbeşti despre informatizarea societăţii, care cuprinde: computerizarea tuturor instituţiilor socio-culturale, a surselor şi a mijloacelor de comunicare mass-media, o largă dezvoltarea a microelectronicii şi a tehnologiilor informaţionale numerice sau digitale. Iar această enormă dezvoltare a tehnologiilor moderne de comunicare mass media, crează un climat favorabil şi o bază sigură pentru globalizare, adică pentru unificarea omenirii, a întregii planete pământ, într-o singură organizaţie socio-culturală şi politică, care defapt înseamnă un super sistem, bazat pre nişte noi principii de organizare politco-socială.
Se paote presupune încă de pe acum, că „noua societate”, va fi una dominată de directivele pentru „îmbogăţirea informaţională”, acumularea de noi cunoştinţe şi, bine înţeles de aplicarea „tehnică şi umană” a acestora.
„Tehnologiile informaţionale de comunicare multi media, sunt factorul cel mai important ce va influenţa construirea societăţii veacului XXI...” – aşa începe declaraţia comună a „Cartei societăţii informaţionale globale Okinava”, adoptată în data de 22 iulie 2000, de către liderii Ţărilor G-8.
Iar creştinul Drept Slăvitor, care cunoaşte bine proorocirile Sfintelor Scripturi, învăţăturile şi prevestirile Sfinţilor Părinţi, şi ale tuturor nevoitorilor Creştini, despre „vremile cele mai de pe Urmă”, cu uşurinţă va putea să întrevadă în „noul super-sistem” pre viitorul Sistem anticreştin – împărăţia Apocaliptică a „fiarei”, adică împărăţia lui antihrist.

Editura "Trei Crai de la Răsărit" 2008. 38 pag.

0 comentarii:

Postare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

DESCARCĂ GRATUIT CĂRŢI ORTODOXE :

A

Arh. Arsenie Papacioc – Singur Ortodoxia

Arh. Ioanichie Balan – Părintele Paisie Duhovnicul (Olaru)

Arhim. Cleopa Ilie: Îndrumări duhovniceşti pentru vremelnicie şi veşnicie

Arh. Gheorghios – Scrieri Athonite pe teme contemporane

Alphonse & Rachel Goettman – Rugaciunea lui Iisus, Rugaciunea Inimii

C

Casa creştinului, Ghidul practic al creştinului ortodox.

Cum se cuvine creştinilor a vieţui (format PDF)

Cristian Şerban – Între rock şi iubirea fără sfârşit. Confesiuni.

Cristian Şerban – Internetul. Tinerii în faţa provocării.

D

Danion Vasile – Tinerii şi sexualitatea, Întrebări şi Răspunsuri.

Descoperirea Sfintei Liturghii. Minunile care se petrec în timpul Sfintei Liturghii (format PDF)


I

Ioan Ianolide – Întoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă (181 pag.)

Ieromonah Ioan Iaroslav – Cum să ne mântuim? După învăţătura Sfinţilor Părinţi (341 pag.)

Ieromonah Savatie Baştovoi: Fuga spre câmpul cu ciori (roman)

Ieromonah Savatie Baştovoi – Micul Pateric

Ierom. Serafim Rose – Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului

Ierom. Serafim Rose – Sufletul după moarte

Ierom. Serafim Rose: Ortodoxia şi religia viitorului (format Word)

Ierom. Serafim Rose – Scrisori misionare (format PDF, 367 pag.)

Ieroschimonahul Daniil de la Rarau – Caiete 2, Sfintita Rugaciune

Î

Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie (fomrat PDF)


L

Laurenţiu Dumitru: Tinerii pe calea întrebărilor

Laurenţiu Dumitru: Hristos şi tinerii

Leonid Uspensky: Teologia icoanei în Biserica Ortodoxă

M

Mitropolit Antim Ivireanul: Didahii (format PDF)

Mitr. Hierotheos Vlachos – Boala şi tămăduirea sufletului în tradiţia ortodoxă

Mircea Eliade, Istoria ideilor şi credinţelor religioase, vol. II.

Monahia Maria – Viaţa Sf. Nicon, ultimul stareţ de la Optina (format PDF)

N

Nicolae Steinhardt: Jurnalul Fericirii (format Word, 233 pag.)


P

Pavel Florenski – Stâlpul şi Temelia Adevărului. Încercare de teodicee ortodoxă în douăsprezece scrisori.

Proloagele sau Vieţile Sfinţilor.

Protos. Ioachim Pârvulescu: Sfânta Taină a Spovedaniei (format PDF)

Pr. Dan Badulescu – Imparatia raului – New Age.

Pr. Dr. David Pestroiu: Misiunea Bisericii Ortodoxe în postmodernitate (format Word)

Pr. Prof. Ioan Chirlă: Elemente de antropologie biblică: persoană / subiect, sine şi suflet (format PDF)

Pr. Ioan C. Teşu – Virtuţile creştine cărări spre fericirea veşnică

Pr. Ioan C. Teşu – Teologia necazurilor sau a încercărilor

Pr. John Breck – Darul Sacru al vieţii

Pr. Dragoş Bota: Cum se cuvine creştinilor a vieţui (format PDF)

R

Rugăciunea lui Iisus. Îndrumar duhovnicesc

S

Satanismul in muzica rock

Sbornicul – Culegere despre Rugăciunea lui Iisus (502 pag.)

Sf. Ioan Gură de Aur: Cuvântări despre viaţa de familie (114 pag.)

Sf. Simeon Noul Teolog – Cateheze (379 pag.)

Sf. Serafim de Sarov – despre dobândirea Duhului Sfânt

Sf. Nicolae Cabasila – Talcuirea dumnezeiestii Liturghii

Sf. Ioan Maximovici – Predici si Indrumari Duhovnicesti

Sf. Grigorie de Nazianz – Cele cinci Cuvantari despre Dumnezeu.

Sf. Iustin Popovici – Biserica Ortodoxă şi Ecumenismul.

Sf. Iustin Popovici – Credinţa Ortodoxă şi viaţa în Hristos.

Sf. Teofan Zavorîtul – Tîlcuri din Sf. Scriptură pentru fiecare zi din an

V

Valeriu Gafencu – Calea spre Fericire. Scrisori trimise din închisoare celor dragi.

Vladimir Lossky: Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit (format PDF)

Viaţa şi activitatea Preacuviosului Egumen Macarie de la Saharna.