Blogger Template by Blogcrowds.


Mănăstirea Valaam a editat în anul 1936 un "Sbornic despre rugăciunea lui Iisus", dorind prin aceasta să "lămurească Spaţiere de la stânga la dreaptamijlocul de a lucra rugăciunea lui Iisus, să arate lipsa si necesitatea ei în lucrarea noastră de slujire a lui Dumnezeu, într-un cuvânt, - să amintească atât monahismului contemporan, cât si tuturor celor ce râvnesc la mântuirea sufletelor, vechea învătătură patristică despre lucrarea sufletelor si despre lupta cu patimile".
După ce a ieşit la lumină, această carte a atras atât atenţia presei, cât şi a cititorilor. Prezentăm aici câteva din însemnările primite de noi şi din care se poate vedea prin ce anume cartea noastră a atras atenţia şi simpatiile obşteşti.

"Prin cuprinsul său multilateral, Sbornicul va fi o închinare frumoasă pentru cei ce caută nevointe duhovnicesti, usurându-le studierea problemei rugăciunii lui Iisus. Un mare serviciu va face cartea aceasta si unui predicator, fiindcă el va găsi în ea o multime de date, si le va găsi foarte usor, datorită sistematizatiei materialului. Răsplătită să fie osteneala Dv. prin nevointele duhovnicesti ale acelora care vor fi împinsi spre ele de cartea Dv.; le va da un nou imbold spre dezvoltarea vietii lor lăuntrice". Arhiepiscopul Gherman (Serdobol).

"De demult nu s-a tipărit o carte ca a Dv. cu un astfel de continut si stil patristic. Pentru mine a fost o mare plăcere duhovnicească să citesc cartea Dv. si să inspir mireasma cea bună a lumii de sus, pe care nu o poti atinge decât numai prin repetarea linistită, concentrată, nemăsurat de dulce pentru inimă si suflet, în lucrarea mintii a rugăciunii: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă". Să vă răsplătească Dumnezeu însutit pentru acest lucru bun; de a da celor multi posibilitatea "stând în inimă cu luare aminte, să stai cu mintea în inimă înaintea Domnului Iisus si să
strigi: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă", si să simti tărie în Domnul ..." Episcopul Andrei (Bulgaria).

"Cartea Dv. e o contributie folositoare la literatura ascetică si poate fi o carte de nelipsit de pe masa persoanelor care s-au închinat pe sine acestei lucrări duhovnicesti." Arhimandritul Meletie (Ierusalim).

"Din tot sufletul vă multumesc pentru trimiterea cărtii despre rugăciunea lui Iisus. Ea e bună si folositoare nu numai pentru noi monahii, ci si pentru orice lucrător al mintii întru Duhul Sfânt."Arhim. Varsanufie (Monaco

0 comentarii:

Postare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire

DESCARCĂ GRATUIT CĂRŢI ORTODOXE :

A

Arh. Arsenie Papacioc – Singur Ortodoxia

Arh. Ioanichie Balan – Părintele Paisie Duhovnicul (Olaru)

Arhim. Cleopa Ilie: Îndrumări duhovniceşti pentru vremelnicie şi veşnicie

Arh. Gheorghios – Scrieri Athonite pe teme contemporane

Alphonse & Rachel Goettman – Rugaciunea lui Iisus, Rugaciunea Inimii

C

Casa creştinului, Ghidul practic al creştinului ortodox.

Cum se cuvine creştinilor a vieţui (format PDF)

Cristian Şerban – Între rock şi iubirea fără sfârşit. Confesiuni.

Cristian Şerban – Internetul. Tinerii în faţa provocării.

D

Danion Vasile – Tinerii şi sexualitatea, Întrebări şi Răspunsuri.

Descoperirea Sfintei Liturghii. Minunile care se petrec în timpul Sfintei Liturghii (format PDF)


I

Ioan Ianolide – Întoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă (181 pag.)

Ieromonah Ioan Iaroslav – Cum să ne mântuim? După învăţătura Sfinţilor Părinţi (341 pag.)

Ieromonah Savatie Baştovoi: Fuga spre câmpul cu ciori (roman)

Ieromonah Savatie Baştovoi – Micul Pateric

Ierom. Serafim Rose – Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului

Ierom. Serafim Rose – Sufletul după moarte

Ierom. Serafim Rose: Ortodoxia şi religia viitorului (format Word)

Ierom. Serafim Rose – Scrisori misionare (format PDF, 367 pag.)

Ieroschimonahul Daniil de la Rarau – Caiete 2, Sfintita Rugaciune

Î

Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie (fomrat PDF)


L

Laurenţiu Dumitru: Tinerii pe calea întrebărilor

Laurenţiu Dumitru: Hristos şi tinerii

Leonid Uspensky: Teologia icoanei în Biserica Ortodoxă

M

Mitropolit Antim Ivireanul: Didahii (format PDF)

Mitr. Hierotheos Vlachos – Boala şi tămăduirea sufletului în tradiţia ortodoxă

Mircea Eliade, Istoria ideilor şi credinţelor religioase, vol. II.

Monahia Maria – Viaţa Sf. Nicon, ultimul stareţ de la Optina (format PDF)

N

Nicolae Steinhardt: Jurnalul Fericirii (format Word, 233 pag.)


P

Pavel Florenski – Stâlpul şi Temelia Adevărului. Încercare de teodicee ortodoxă în douăsprezece scrisori.

Proloagele sau Vieţile Sfinţilor.

Protos. Ioachim Pârvulescu: Sfânta Taină a Spovedaniei (format PDF)

Pr. Dan Badulescu – Imparatia raului – New Age.

Pr. Dr. David Pestroiu: Misiunea Bisericii Ortodoxe în postmodernitate (format Word)

Pr. Prof. Ioan Chirlă: Elemente de antropologie biblică: persoană / subiect, sine şi suflet (format PDF)

Pr. Ioan C. Teşu – Virtuţile creştine cărări spre fericirea veşnică

Pr. Ioan C. Teşu – Teologia necazurilor sau a încercărilor

Pr. John Breck – Darul Sacru al vieţii

Pr. Dragoş Bota: Cum se cuvine creştinilor a vieţui (format PDF)

R

Rugăciunea lui Iisus. Îndrumar duhovnicesc

S

Satanismul in muzica rock

Sbornicul – Culegere despre Rugăciunea lui Iisus (502 pag.)

Sf. Ioan Gură de Aur: Cuvântări despre viaţa de familie (114 pag.)

Sf. Simeon Noul Teolog – Cateheze (379 pag.)

Sf. Serafim de Sarov – despre dobândirea Duhului Sfânt

Sf. Nicolae Cabasila – Talcuirea dumnezeiestii Liturghii

Sf. Ioan Maximovici – Predici si Indrumari Duhovnicesti

Sf. Grigorie de Nazianz – Cele cinci Cuvantari despre Dumnezeu.

Sf. Iustin Popovici – Biserica Ortodoxă şi Ecumenismul.

Sf. Iustin Popovici – Credinţa Ortodoxă şi viaţa în Hristos.

Sf. Teofan Zavorîtul – Tîlcuri din Sf. Scriptură pentru fiecare zi din an

V

Valeriu Gafencu – Calea spre Fericire. Scrisori trimise din închisoare celor dragi.

Vladimir Lossky: Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit (format PDF)

Viaţa şi activitatea Preacuviosului Egumen Macarie de la Saharna.